Widząc osobę potrzebującą, bezdomną, zagrożoną z powodu złych warunków atmosferycznych, wymagającą Twojej opieki . Skontaktuj się ze służbami porządkowymi, które po rozeznaniu sytuacji skierują potrzebujące osoby :

W ciągu dnia:
–    do Noclegowni prowadzonej przez Caritas Leżajsk
ul. Jarosławska 4    tel. (017) 240 24 01- osoby  mogą skorzystać z jadłodajni!
–    do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku,- osoby mogą otrzymać odzież i  żywność , ul. Opalińskiego 2   tel. ( 017 ) 240 61 40
–    do Szpitala  p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku
ul. Leśna 22   tel. ( 017) 242 71 13 –  osoby wymagające pomocy lekarskiej
–    do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie lub najbliższego szpitala
ul. Kochanowskiego  17  tel. ( 017) 852 76 55- osoby w stanie upojenia alkoholowego

W godzinach wieczornych i nocnych:
–   do Noclegowni- Caritas Leżajsk   tel. ( 017 ) 240 24 01

w przypadku braku miejsca w noclegowni lub znacznej odległości do schroniska czy noclegowni bezdomnego lub potrzebującego opieki należy przewieźć do najbliższego domu pomocy społecznej lub zakładu opiekuńczo – leczniczego:
–   Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej  678  tel. ( 017) 240 31 11
–    Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach Mołyniach  295 tel. ( 017) 242 09 41
–    Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Leżajsku ul. plac Mariacki 9   tel. ( 017 ) 240 48 09

Całodobowa bezpłatna infolinia Centrum Zarządzania Kryzysowego 987 pod  tym numerem można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych

I Ty  możesz uratować komuś życie !!!