Na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie została zamieszczona informacja o możliwości i sposobie składania wniosków o nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania  w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku.


Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.