Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku przy współpracy z Caritasem Archidiecezji Przemyskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2016-2020, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)  będzie wydawał żywność z dodatkowej dostawy dla mieszkańców Gminy Leżajsk znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy nie uczestniczyli jeszcze w w/w projekcie.


Osoby uprawnione, posiadające skierowanie wydane przez pracownika GOPS, mogą odebrać artykuły spożywcze w dniu 30.05.2017 w godzinach od 8.00 do 12.00 z magazynu GS w Leżajsku, koło stacji kolejowej.