Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza mieszkańców Podkarpacia do udziału w Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się 10 czerwca 2017r. w godzinach od 14.00 - 21.00 przy Fontannie Multimedialnej w Rzeszowie.


W tym dniu przestrzeń miejską wypełnią spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego, które zaprezentują swoją działalność.
Osoby fizyczne oraz przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, którzy odwiedzą Targi będą mogli zapoznać się z ofertą Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (szkolenia, dotacje na uruchomienie przedsiębiorstw społecznych, doradztwo i usługi specjalistyczne) działających w naszym województwie.
Wydarzeniu towarzyszyć będą występy artystyczne. Dla dzieci przygotowana zostanie specjalna strefa z takimi atrakcjami jak: urządzenia dmuchane, wata cukrowa, malowanie twarzy, zabawy. Na zakończenie wydarzenia wystąpi gwiazda wieczoru: Zespół RH+.
Targi objęte zostały Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Targi zostały zorganizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn: Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim", są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach RPO WP na lata 2014-2020.