Od nowego okresu zasiłkowego ulegną zmianie zasady przyznawania świadczenia na pierwsze dziecko.

Aby uzyskać świadczenie na pierwsze dziecko należy udokumentować dochód rodziny. W przypadku samotnego wychowywania dziecka rodzic będzie zobowiązany (o ile nie wykazuje dochodu drugiego rodzica)  do przedłożenia organowi wyroku zasądzającego  alimenty.
W przypadku 500+  obowiązywać mają takie same zasady jak przy przyznawaniu zasiłków rodzinnych.