Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku przystąpił do realizacji projektu konkursowego pn. "MOC- nie przemoc” w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej.


Projekt jest skierowany do osób i rodzin będących mieszkańcami Gminy Leżajsk, przeżywających trudności w relacjach w rodzinie, będących w kryzysie małżeńskim, zagrożonych, bądź dotkniętych przemocą domową.
Centrum Wspierania Rodziny oferuje specjalistyczną pomoc w zakresie:
- terapii rodzin ,
- poradnictwa rodzinnego,
- wsparcie psychologiczne polegające na indywidualnej pracy z psychologiem.


Centrum Wspierania Rodziny mieści się w budynku Urzędu Gminy w Leżajsku, ul. Opalińskiego 2, pokój nr 7, nr tel. 017 240 61 40 :

- we wtorki w godzinach 15-18 / terapia rodzin i poradnictwo rodzinne/,

- w czwartki w godzinach 15-17 / psycholog/.


Jeżeli czujesz , że ten problem Ciebie dotyczy, nie zwlekaj, przyjdź i skorzystaj ze wsparcia!