Wniosek o świadczenie wychowawcze możesz złożyć osobiście w gminie , utworzonych w terenie punktach w Giedlarowej, Brzózie Królewskiej i Wierzawicach albo przez internet przy użyciu: kanału bankowości elektronicznej, portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS, profilu zaufanego na portalu Obywatel.gov.pl  albo portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia.

Przez Emp@tię możesz złożyć wniosek nie tylko na świadczenie wychowawcze (500+), ale także o wszystkie rodzaje świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy. Składanie wniosków odbywa się przy użyciu przyjaznego do wypełniania kreatora.

O jakie świadczenia dla rodzin można wnioskować przez Emp@tię?

  • świadczenie wychowawcze (500+) – na stary i nowy okres świadczeniowy,

  • zasiłek rodzinny - na nowy okres zasiłkowy,

  • specjalny zasiłek opiekuńczy - na nowy okres świadczeniowy,

  • świadczenie pielęgnacyjne,

  • zasiłek pielęgnacyjny,

  • świadczenie rodzicielskie,

  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

  • jednorazowe świadczenie z Programu „Za Życiem”,

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego -  na nowy okres świadczeniowy.