Od 1 września  można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Leżajsk.

Podstawą do ubiegania się o powyższą pomoc jest spełnienie kryterium dochodowego ustalonego ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. We wniosku należy uwzględnić  dochód z m-ca sierpnia.
Druki wniosków są do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej pok.Nr 8 oraz w placówkach szkolnych.

Komunikat
Utworzony na potrzeby programu  500+ punkt przyjmowania wniosków w miejscowości Giedlarowa  do dnia 11.09 br. będzie czynny  od godz. 8.00 do 12.00.