Od stycznia  dzięki nowej ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  rodzice urodzonego dziecka obarczonego licznymi wadami rozwojowymi , upośledzeniem intelektualnym, bądź przewlekłą chorobą , niekiedy zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, mogą liczyć na jednorazowe  wsparcie finansowe w wysokości 4 000 złotych.

Podstawą do ubiegania się o jednorazowe świadczenie jest złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie, że matka co najmniej od 10 tygodnia ciąży objęta była opieką lekarską, (takie zaświadczenie może wystawić również położna), oraz zaświadczenie stwierdzające wady u płodu. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
Program „Za życiem” nie jest jedyną formą pomocy, na jaką mogą liczyć rodzice chorego dziecka. Mają prawo do korzystania z usług asystenta rodziny, poradnictwa specjalistycznego w zakresie :-
- przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu
-wsparcia psychologicznego czy
-pomocy prawnej
-dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej  Nowa ustawa zachęca rodziny do narodzin nieuleczalnie chorych dzieci.