„Program wspierania bezrobotnych osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego – MOTYWACJE”


 Biuro projektu:
C.H.  EUROPA II – 4 piętro
Ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów
Tel. 604 378 857
Projekt  skierowany do osób
- wiek 30+
- miejsce zamieszkania: woj. Podkarpackie
- osoba niepracująca
- posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności
Beneficjenci mogą liczyć na:
- doradztwo zawodowe
- szkolenia zawodowe
- płatne staże zawodowe – 1750 zł brutto
- wsparcie pośrednika pracy