Uchwałą z dnia 21 października 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił  Dzień Praw Rodziny  obchodzony 22 października każdego roku.

Posłowie dali wyraz  przekonaniu, że misja rodziny we współczesnym świecie powinna być coraz bardziej ceniona i uznawana a prawa rodziny winny być adekwatne do wyjątkowej misji, jaką spełnia każda rodzina, która jest „naturalną i podstawową komórką społeczną”
Został powołany Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny, przewodniczącym Komitetu został wybrany Pan Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.