W dniach 25-27 października 2017 r. we Franciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku w ramach realizacji projektu konkursowego pn. „MOC – nie przemoc”, odbyło się szkolenie pn. „Praca z osobami i rodzinami dotkniętymi bądź zagrożonymi przemocą domową ” w wymiarze 24 godzin dydaktycznych.


Do udziału w szkoleniu zostali zaproszeni członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, dzielnicowi pracujący na terenie Gminy Leżajsk i Grodzisko Dolne oraz pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku. Zajęcia miały charakter warsztatów, dyskusji i wykładu. Szkolenie obejmowało również superwizję  w zespole w/w specjalistów.
Realizatorem szkolenia była firma Alpmim Interwecja Artystyczna z Krakowa.

 

Poniżej zamieszczamy zdjęcia ze szkolenia.

 


Sporządziła: Kierownik Projektu – Barbara Grab.