Widząc osobę potrzebującą, bezdomną, zagrożoną z powodu złych warunków atmosferycznych, wymagającą Twojej opieki 

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY -ZAREAGUJ !!!Skontaktuj się ze służbami porządkowymi, które po rozeznaniu sytuacji skierują potrzebujące osoby :

W ciągu dnia:
- do Jadłodajni prowadzonej przez Caritas Leżajsk ( przy kościele Farnym w Leżajsku )
ul. Jarosławska 4, tel. (017) 240 24 01- jadłodajnia czynna od godziny  12.00
- do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku,-
 ul. Opalińskiego 2, tel. ( 017 ) 240 61 40- osoby mogą otrzymać odzież i żywność
- do Szpitala  p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku 
ul. Leśna 22, tel. ( 017) 242 71 13 -  osoby wymagające pomocy lekarskiej
- do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie lub najbliższego szpitala 
ul. Kochanowskiego 17, tel. ( 017) 852 76 55- osoby w stanie upojenia alkoholowego

W godzinach wieczornych i nocnych:
- do Schroniska im. św. Brata Alberta w Rzeszowie
ul. Jana Styki 21, tel. ( 17 ) 852 53 43

w przypadku braku miejsca w noclegowni lub znacznej odległości do schroniska czy noclegowni bezdomnego lub potrzebującego opieki należy przewieźć do najbliższego domu pomocy społecznej lub zakładu opiekuńczo - leczniczego:
- Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej  678  tel. ( 017) 240 31 11
- Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach-  Mołyniach  295 tel. ( 017) 242 09 41
- Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Leżajsku
ul. plac Mariacki 9, tel. ( 017 ) 240 48 09


Całodobowa bezpłatna infolinia Centrum Zarządzania Kryzysowego - 987- pod  tym numerem można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych

I Ty  możesz uratować komuś życie !!!