W dniu 12 grudnia 2017r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste spotkanie  z okazji niedawno obchodzonego  Dnia Pracownika Socjalnego.

     W pierwszej części spotkania wybrani przedstawiciele jednostek organizacyjnych  pomocy społecznej i organizacji pozarządowych otrzymali z rąk wojewody podkarpackiego Ewy Leniart listy gratulacyjne za działalność w obszarze zabezpieczenia społecznego. Wśród 30 osób wyróżnionych już po raz trzeci znalazła się Pani Rozalia Marta Sroczyk Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku, odbierając podziękowania za profesjonalizm oraz zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych. Podkreślono, że wykonywany zawód to przede wszystkim niesienie pomocy, które wymaga  doskonałej orientacji w przepisach prawa i możliwości udzielania wsparcia ze środków publicznych, doświadczenia, a także  cierpliwości, wyrozumiałości i empatii. Pracownik socjalny to nie tylko wyuczony zawód, ale przede wszystkim powołanie.
     Druga część spotkania poświęcona była m. in. kwestiom związanym z realizacją zadań z zakresu unijnej koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego oraz z prowadzonym przez służby wojewody nadzorem w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych przez organy właściwe w gminach. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.