Rząd przyjął projekt utworzenia nowego typu placówki dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych.

Placówka będzie miała na celu umożliwienie świadczenia usług opiekuńczych osobom wymagającym częściowej, nie całodobowej, pomocy w zaspokajania codziennych czynności życiowych i opieki higienicznej. Obecnie w noclegowni, ogrzewalni czy schronisku dla bezdomnych mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych.

Z usług takiej placówki będą mogły skorzystać osoby bezdomne mające decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej - nie dłużej jednak niż cztery miesiące.

Projekt zakłada wydłużenie terminu dostosowywania się do nowych standardów ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla bezdomnych do 31 grudnia 2020r.