W dniu 7 lipca 2017r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych  z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017r. poz.1428), którą zmieniono między innymi ustawę   z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wprowadzone powyższą ustawą zmiany dotyczą m.in. organizacji rozpatrywania spraw o świadczenia rodzinne i wychowawcze, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2018r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osób przemieszczających się w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii zostają przekazane wojewodom.

Obecnie niniejsze zadanie realizowane było przez marszałków województwa, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, realizowane w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego wszczęte przed 1 stycznia 2018r., w tym także wszystkie czynności podjęte w ramach tych postępowań będą kontynuowane  przez wojewodę.

Zgodnie z powyższym Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie do dnia 5 stycznia 2018r. przekaże Wojewodzie Podkarpackiemu dokumentację dotyczącą spraw z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Od 01.01.2018r. sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji na terenie województwa podkarpackiego prowadził będzie:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Wydział Polityki Społecznej

Oddział Koordynacji Świadczeń

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

           

Jednocześnie informujemy, iż w miesiącu grudniu bieżącego roku pracownicy ROPS  w Rzeszowie realizować będą czynności związane z przekazaniem spraw do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z powyższym prosimy Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość