W dniu 21 grudnia 2017r jak co roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Giedlarowej odbyło się spotkanie wigilijne dla osób samotnych z terenu Gminy Leżajsk, na które przybyło liczne grono uczestników.


Wieczerzę wigilijną rozpoczęto od wspólnej modlitwy, którą poprowadził proboszcz parafii Giedlarowa ks Jan Balicki. Podczas spotkania popłynęły również  gorące życzenia od Wójta Gminy  Krzysztofa Sobejko.

Następnie było  składanie życzeń, dzielenie się opłatkiem, wspólne śpiewanie kolęd. Pyszne jak co roku potrawy wigilijne przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Giedlarowej.


Tradycyjną wieczerzę wigilijną uświetniło śpiewanie kolęd wykonane przez Dziecięcą Grupę Taneczną „ Mały Folusz”  oraz występy Zespołu Folklorystycznego „ Folusz” działającego przy GOK  w Giedlarowej .

Każdy z uczestników otrzymał paczkę świąteczną. Wspólnie spędzony czas podczas wieczerzy wigilijnej sprawił, że nikt nie czuł się samotny,  a  miła  atmosfera wywołała uśmiech na  twarzach wszystkich uczestników spotkania.

Koszt wieczerzy został sfinansowany ze środków pomocy społecznej.