Od 16.02.2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku przy współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2016 – 2020,  rozpoczyna rozdawnictwo żywności dla mieszkańców Gminy Leżajsk znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.


Osoby uprawnione (posiadające skierowanie wydane przez pracownika GOPS) mogą skorzystać z produktów żywnościowych w wyznaczonych terminach dla poszczególnych miejscowości.

16.02.2018 r.
Wierzawice, Stare Miasto, Rzuchów

19.02.2018 r.
Giedlarowa, Przychojec

20.02.2018 r.
Dębno, Piskorowice, Chałupki Dębniańskie, Maleniska, Hucisko

21.02.2018 r.
Brzóza Królewska, Biedaczów, Gwizdów