Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku zwraca się z apelem o wzmożoną czujność z powodu niebezpiecznie niskich temperatur względem osób bezdomnych, starszych, chorych.


Widząc osobę potrzebującą, bezdomną, zagrożoną z powodu złych warunków atmosferycznych, wymagającą Twojej opieki, skontaktuj się ze służbami porządkowymi, które po rozeznaniu sytuacji skierują potrzebujące osoby :

W ciągu dnia:
–  do Noclegowni prowadzonej przez Caritas Leżajsk
ul. Jarosławska 4 tel. (017) 240 24 01- osoby  mogą skorzystać z jadłodajni!
-  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku,- osoby mogą otrzymać odzież i  żywność , ul. Opalińskiego 2   tel. ( 017 ) 240 61 40
–  do Szpitala  p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku
ul. Leśna 22   tel. ( 017) 242 71 13 –  osoby wymagające pomocy lekarskiej
–  do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie lub najbliższego szpitala
ul. Kochanowskiego  17  tel. ( 017) 852 76 55- osoby w stanie upojenia alkoholowego

W godzinach wieczornych i nocnych:
–  do Noclegowni- Caritas Leżajsk   tel. ( 017 ) 240 24 01

w przypadku braku miejsca w noclegowni lub znacznej odległości do schroniska czy noclegowni bezdomnego lub potrzebującego opieki należy przewieźć do najbliższego domu pomocy społecznej lub zakładu opiekuńczo – leczniczego:
–  Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej  678  tel. ( 017) 240 31 11
–  Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach Mołyniach  295 tel. ( 017) 242 09 41
–  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Leżajsku ul. plac Mariacki 9   tel. ( 017 ) 240 48 09

Całodobowa bezpłatna infolinia Centrum Zarządzania Kryzysowego 987 pod  tym numerem można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych.

Reakcja ze strony sąsiada czy przechodnia może uratować komuś życie! Twoja reakcja może uratować komuś życie!