Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku informuje, że w dniach od 22 do 23 marca będzie  wydawał żywność dla mieszkańców Gminy Leżajsk znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Osoby uprawnione (posiadające skierowanie wydane przez pracownika GOPS) mogą skorzystać z produktów żywnościowych w godzinach od 10 do 12.