Widząc osobę potrzebującą, bezdomną, zagrożoną z powodu złych warunków atmosferycznych, wymagającą Twojej opieki -  NIE BĄDŹ OBOJĘTNY -ZAREAGUJ !!!

 

 Skontaktuj się ze służbami porządkowymi, które po rozeznaniu sytuacji skierują potrzebujące osoby :

  

W ciągu dnia:

 do Jadłodajni prowadzonej przez Caritas Leżajsk ( przy kościele Farnym w Leżajsku )

 ul. Jarosławska 4    tel. (017) 240 24 01- jadłodajnia czynna od godziny  12.00

 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku,-

  ul. Opalińskiego 2   tel. ( 017 ) 240 61 40- osoby mogą otrzymać odzież i żywność

 do Szpitala  p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku 

 ul. Leśna 22   tel. ( 017) 242 71 13 -  osoby wymagające pomocy lekarskiej

 do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie lub najbliższego szpitala 

 ul. Kochanowskiego  17  tel. ( 017) 852 76 55- osoby w stanie upojenia alkoholowego

  

W godzinach wieczornych i nocnych:

 do Schroniska im. św. Brata Alberta w Rzeszowie

 ul. Jana Styki 21, tel. ( 17 ) 852 53 43

   

w przypadku braku miejsca w noclegowni lub znacznej odległości do schroniska czy noclegowni bezdomnego lub potrzebującego opieki należy przewieźć do najbliższego domu pomocy społecznej lub zakładu opiekuńczo - leczniczego:

 Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej  678  tel. ( 017) 240 31 11

 Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach-  Mołyniach  295 tel. ( 017) 242 09 41

 Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Leżajsku

 ul. plac Mariacki 9   tel. ( 017 ) 240 48 09

 

 Całodobowa bezpłatna infolinia Centrum Zarządzania Kryzysowego 987 pod  tym numerem można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych

 I Ty  możesz uratować komuś życie !!!