W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku informuje, że w dniach od 21.05-23.05 w godz. od 9.00 do 12.00 będzie wydawał żywność dla mieszkańców Gminy Leżajsk znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, których kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1.056,00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1.402,00 zł

Artykuły żywnościowe w postaci: powidło śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, cukier biały, olej rzepakowy oraz miód naturalny , będą wydawane według następującego harmonogramu:

WTOREK 21.05.2019

Brzóza Królewska, Wierzawice, Rzuchów

ŚRODA 22.05.2019r.

Dębno, Piskorowice, Chałupki Dębniańskie, Hucisko, Maleniska, Stare Miasto, Przychojec

CZWARTEK 23.05.2019

Giedlarowa, Gwizdów, Biedaczów