Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony 12 marca 1990 r. na mocy Uchwały Nr XI/40/90 Gminnej Rady Narodowej w Leżajsku z dnia 28 lutego 1990 r. i zarządzenia Naczelnika Gminy Leżajsk z dnia 9 marca 1990 r.

Powołany Ośrodek przejął zadania realizowane do tego czasu przez Działy Służb Społecznych Zespołu Opieki Zdrowotnej i zadania Urzędu Gminy realizowane przez stanowisko pracy d/s zdrowia i opieki społecznej.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy powołana do realizacji zadań własnych, własnych obowiązkowych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.