Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego 500+, świadczenia „Dobry strat” oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego przyjmowane są  od dnia 1 sierpnia 2018r.  od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.15 do 14.30 zgodnie  z harmonogramem dla poszczególnych miejscowości. Formularze wniosków prosimy pobierać w pok. nr 7 i 8 Urzędu Gminy w Leżajsku oraz ze strony internetowej GOPS w Leżajsku.