Od 20.03.2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku przy współpracy z Polskim Komitet Pomocy Społecznej w ramach programu FEAD prowadzi rozdawnictwo żywności dla mieszkańców Gminy Leżajsk znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Osoby uprawnione (posiadające skierowanie wydane przez pracownika GOPS) korzystają z takich artykułów żywnościowych jak: makaron, gulasz wieprzowy z warzywami oraz olej.

W kolejnych miesiącach będziemy informować o terminach nowych dostaw.